StartUp là thế !
Đăng Ký Cộng Tác Viên
Liên hệ hoặc gửi email tới địa chỉ sau để đăng ký trở thành đại lý của chúng tôi:

Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Up Green Life
Showroom: Lầu 6, 41 Cách Mạng Tháng Tám P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0888 799900 (P.TTSK)   | Mobile: 0888 789900 (P.TCHC)
Email: upgreenlife@gmail.com
Website: http://upgreenlife.com - http://hotro.sinhviencantho.vn

CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN TỚI CHÚNG TÔI
Họ và tên: ...................................................................................
Số điện thoại: ..............................................................................
Địa chỉ:........................................................................................
Khu vực ( CTV hoạt động).........................................................
Email: .........................................................................................
Link Facebook (Nếu có) ............................................................
Địa chỉ website (Nếu có) ............................................................
BACK TO TOP